Hóa chất sản xuất composite

Hóa chất được sử dụng để sản xuất composite 

Hóa chất được sử dụng để sản xuất composite phụ thuộc vào loại composite bạn muốn sản xuất. Composite là một vật liệu kết hợp từ hai hoặc nhiều loại vật liệu khác nhau để tạo ra một vật liệu mới có tính chất tốt hơn.

Một số hóa chất thông dụng trong quá trình sản xuất composite bao gồm:

Lưu ý rằng danh sách này chỉ đưa ra một số hóa chất phổ biến trong sản xuất composite. Quá trình sản xuất composite có thể yêu cầu sử dụng nhiều hóa chất khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật và ứng dụng cụ thể của composite mà bạn muốn sản xuất.