Lưới Thủy Tinh SX Composite

loại lưới thủy tinh Lưới thủy tinh composite 

Có nhiều loại lưới thủy tinh được sử dụng trong ngành công nghiệp composite để gia cố và cung cấp độ cứng cho vật liệu. Dưới đây là một số loại lưới thủy tinh thông dụng:

Các loại lưới thủy tinh trên đều có những đặc tính riêng, và sự lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng composite và tính chất kỹ thuật mong muốn.